SoftNet Sistem

test home

Pristupne tačke, tzv. AP (Access Point) omogućavaju povezivanje korisnika na lokalnu mrežu SoftNet-a i preko nje na internet. Da bi se korisnik uspešno povezao neophodno je da uhvati signal dovoljne snage i da ima optičku vidljivost sa pristupnom tačkom da bi povezivanje bilo uspešno. Pokrivenost signalom u Beloj Crkvi poseduje skoro svaka lokacija dok u okolnim mestima mogućnost povezivanja mora prvo da se razmotri jer zavisi od više faktora (udaljenost od najbližeg AP-a, optička vidljivost, itd…). Za pristup internetu potreban je dodatni sistem za Wireless Client usluge koji se na računar povezuje preko ethernet ili USB porta. Stalni pristup wireless mreži omogućava korisniku da vrši telenadzor privatnih i poslovnih objekata, stalnu bežičnu vezu između udaljenih objekata, konekciju sa igračkim serverima sa najpopularnijim igrama. Posebne uslove bežičnog povezivanja imaju radne organizacije i objekti sa više računarskih sistema povezanih u zasebnu mrežu.

Pristupne tačke, tzv. AP (Access Point) omogućavaju povezivanje korisnika na lokalnu mrežu SoftNet-a i preko nje na internet. Da bi se korisnik uspešno povezao neophodno je da uhvati signal dovoljne snage i da ima optičku vidljivost sa pristupnom tačkom da bi povezivanje bilo uspešno. Pokrivenost signalom u Beloj Crkvi poseduje skoro svaka lokacija dok u okolnim mestima mogućnost povezivanja mora prvo da se razmotri jer zavisi od više faktora (udaljenost od najbližeg AP-a, optička vidljivost, itd…). Za pristup internetu potreban je dodatni sistem za Wireless Client usluge koji se na računar povezuje preko ethernet ili USB porta. Stalni pristup wireless mreži omogućava korisniku da vrši telenadzor privatnih i poslovnih objekata, stalnu bežičnu vezu između udaljenih objekata, konekciju sa igračkim serverima sa najpopularnijim igrama. Posebne uslove bežičnog povezivanja imaju radne organizacije i objekti sa više računarskih sistema povezanih u zasebnu mrežu.

Exclusive