SoftNet Sistem

PERSONAL PAKETI

bez ugovorne obaveze
 • idealan kućni paket za sve korisnike
 • do 2 Mbps upload kapacitet
 • brzine do 8 Mbps
 • bez ograničenja količine podataka
 • besplatna tehnička podrška putem telefona, sms-a i email-a
 • izlazak na teren u roku od 48h
 • Cena već od 999,00 RSD

PERSONAL PAKETI

uz ugovornu obavezu
 • idealan kućni paket za sve korisnike
 • do 2 Mbps upload kapacitet
 • brzine do 10 Mbps
 • 2 e-mail adrese
 • bez ograničenja količine podataka
 • besplatna tehnička podrška putem telefona, sms-a i email-a
 • izlazak na teren u roku od 24h
 • Cena već od 999,00 RSD

PERSONAL TIME PAKETI

satni i dnevni paketi
 • idealan kućni paket korisnike koji su privremeno prikačeni na mrežu
 • do 2 Mbps upload kapacitet
 • brzine do 8 Mbps
 • besplatna tehnička podrška putem telefona, sms-a i email-a
 • izlazak na teren odmah nakon poziva
 • cena već od 50,00 RSD

Personal mesečni paketi bez ugovorne obaveze !

Naziv paketa Download Upload Cena
Mini Home 3 MBps 1 MBps 999.00
Medium Home 6 MBps 1 MBps 1200.00
Large Home 7 MBps 2 MBps 1400.00
XLarge home 8 MBps 2 MBps 1600.00

Personal mesečni paketi uz ugovornu obavezu !

Naziv paketa Download Upload Cena
2 godine Start 3 MBps 1 MBps 999,00
2 godine Mini 6 MBps 2 MBps 1399,00
2 godine Maxi 8 MBps 2 MBps 1699,00
2 godine Turbo 10 MBps 3 MBps 1999,00

*Cene u okviru ovih paketa podrazumevaju i najam opreme. Cena najma opreme je 200,00 RSD na mesečnom nivou.

Personal satni i dnevni paketi !

Naziv paketa Download Upload Cena
Time mini (1h) 5 MBps 1 MBps 50.00
Time turbo (1h) 8 MBps 2 MBps 80.00
Dnevni paket (24h) 8 MBps 2 MBps 100.00
2 GB Limit 8 MBps 2 MBps 499.00