SoftNet Sistem

Wireless Internet

Jednostavno i lako do Wireless interneta …

Pristupne tačke, tzv. AP (Access Point) omogućavaju povezivanje korisnika  na lokalnu mrežu SoftNet-a i preko nje na internet. Da bi se korisnik uspešno povezao neophodno je da uhvati signal dovoljne snage i da ima optičku vidljivost sa pristupnom tačkom da bi povezivanje bilo uspešno. Pokrivenost signalom u Beloj Crkvi poseduje skoro svaka lokacija dok u okolnim mestima mogućnost povezivanja mora prvo da se razmotri jer zavisi od više faktora (udaljenost od najbližeg AP-a, optička vidljivost, itd…).

Za pristup internetu potreban je dodatni sistem za Wireless Client usluge koji se na računar povezuje preko ethernet ili USB porta. Stalni pristup wireless mreži omogućava korisniku da vrši telenadzor privatnih i poslovnih objekata, stalnu bežičnu vezu između udaljenih objekata, konekciju sa igračkim serverima sa najpopularnijim igrama. Posebne uslove bežičnog povezivanja imaju radne organizacije i objekti sa više računarskih sistema povezanih u zasebnu mrežu.

Osnovni uslov za realizaciju Wireless Client usluge je da se korisnik nalazi u zoni pokrivenosti bazne stanice i da ima optičku vidljivost sa istom

Ukoliko su ispunjeni osnovni uslovi, ekipa SoftNet-a meri signal na lokaciji korisnika i utvrđuje mogućnost korišćenja usluge. Nakon potvrde, moguće je realizovati uslugu. Instalaciju i konfiguraciju opreme, koju korisnik obezbeđuje preko SoftNet-a, obavljaju tehničari naše kompanije po važećem cenovniku usluga.

Na raspolaganju su paketi sa javnim statičkim i javnim dinamičkim IP adresama.

Potreba za statičkim IP adresama je posebno izražena kod korisnika koji žele da imaju nepromenjivu internet adresu svog računara i kome mogu uvek da pristupe nezavisno od mesta u kome se nalaze.

Takodje, oni mogu hostovati svoje internet prezentacije direktno sa svog računara. Postoji dugi niz pogodnosti koje ova usluga pruža.

Dinamičke javne IP adrese su namenjene korisnicima koji nemaju gore navedene potrebe a internet koriste prvenstveno za surf, download, chat i sl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *