SoftNet Sistem

E-mail podešavanja

E-mail podešavanje je vrlo jednostavno pod uslovom da pratite uputstva koja su Vam na raspolaganju.

Za različite operativne sisteme i klijetne u ponudi su prilozi o podešavanjima koja će Vam pomoći da pravilno

podesite e-mail nalog.

U slučaju da dođe do nekih problema prilikom konfiguracije uvek možete da se obratite tehničkoj podršci koja će Vam izaći u susret.