SoftNet Sistem

Outlook express

[message type=”info”]Podešavanje e-mail clienta Outlook Express[/message]

Na glavnom ekranu programa Outlook ekspres nalazi se meni Tools. U meniju tools odaberite opciju Accounts…

  

Na ekranu Internet Accounts potrebno je kliknuti na dugme ‘Add’ a potom odabrati opciju ‘Mail’.

Na ekranu koji se otvori treba da ukucate vaše ime i prezime u polje na ekranu. Potom kliknite na dugme ‘Next’.

Na sledećem ekranu u polje treba ukucati vašu  email adresu. Adresa je u obliku vašekorisničkoime@softnetsistem.rs. Znaci ukoliko je vaše korisničko ime pera, vaša email adresa je pera@softnetsistem.rs i to treba da upišete u polje. Nakon toga kliknite da dugme Next.

 

Na ekranu E-mail Server Names treba ukucati u oba polja kao što je na slici ispod. Nakon toga kliknite na dugme ‘Next’.

 Nakon toga kliknite na dugme ‘Next’.

Na ekranu Internet Mail Logon potrebno je ukucati vaše korisnic(ko ime u polje ‘Account name’ i pristupnu šifru u polje ‘Password’. Ukoliko želite možete isključiti opciju ‘Remember password’ i u tom slučaju će vas Outlook Express pitati za šifru svaki put kada želite da preuzmete ili pošaljete mail.

U poslednjem prozoru potrebno je samo kliknuti na dugme ‘Finish’.

 

 Nakon završene konfiguracije možete da koristite Vaš e-mail klijent.