SoftNet Sistem
https://softnetsistem.rs/e-mail-cliet/
Export date: Wed Oct 5 8:47:27 2022 / +0000 GMT

E-mail podešavanje je vrlo jednostavno pod uslovom da pratite uputstva koja su Vam na raspolaganju.

Za različite operativne sisteme i klijetne u ponudi su prilozi o podešavanjima koja će Vam pomoći da pravilno

podesite e-mail nalog.

U slučaju da dođe do nekih problema prilikom konfiguracije uvek možete da se obratite tehničkoj podršci koja će Vam izaći u susret.