SoftNet Sistem

Osnovni podaci

SoftNet Sistem DOO Bela Crkva
Karađorđeva 3, 26340 Bela Crkva
Tel/fax: 381 13 852 830
emailto:info@softnetsistem.rs
PiB 106270091
MB 20567449
Poslovni račun 355-0003200376125-41
Vojovođanska Banka AD