This page was exported from SoftNet Sistem [ http://softnetsistem.rs ]
Export date: Thu Sep 28 9:58:08 2023 / +0000 GMT


Pristupne tačke, tzv. AP (Access Point) omogućavaju povezivanje korisnika na lokalnu mrežu SoftNet-a i preko nje na internet. Da bi se korisnik uspešno povezao neophodno je da uhvati signal dovoljne snage i da ima optičku vidljivost sa pristupnom tačkom da bi povezivanje bilo uspešno. Pokrivenost signalom u Beloj Crkvi poseduje skoro svaka lokacija dok u okolnim mestima mogućnost povezivanja mora prvo da se razmotri jer zavisi od više faktora (udaljenost od najbližeg AP-a, optička vidljivost, itd…).

 

 


Podržano od [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word sačuvan format razivijen od gTeam www.softnetsistem.rs